Home

WELKOM


Welkom op de site van de gezinsbond van Haacht - Wakkerzeel


De gezinsbond ijvert voor een kind- en gezinsvriendelijke samenleving en staat den dienste van alle gezinnen, in al hun samenstellingen. Zo  biedt de gezinsbond Haacht - Wakkerzeel  een grote waaier van diensten en activiteiten  aan.

Meer informatie daarover vind je onder de betreffende rubrieken.


Onze plaatselijke afdeling wil echter vooral mensen, gezinnen samenbrengen. Via allerlei activiteiten ontmoeten  mensen elkaar,    ontstaan en groeien vriendschapsbanden. Daarom nodigen wij je uit op al onze activiteiten.

Een hele ploeg van enthousiaste vrijwilligers zet zich in voor de diensten en de activiteiten van de Bond.

Nog geen lid ? Aarzel niet en neem gerust contact op met de voorzitter of met één van de bestuursleden voor verdere inlichtingen.


Met deze site willen we aan alle inwoners van Haacht - Wakkerzeel zoveel mogelijk informatie bezorgen over de activiteiten van de gezinsbond. Voor  reacties en wensen, stuur een e-mailtje naar : info@gezinsbondhaacht.be


Wij hopen je binnenkort te ontmoeten.


Veel surfplezier !


Namens het bestuur


Gezinsbond


 Haacht - Wakkerzeel